Systemen

De Johan Frisosluis in Stavoren is een energie neutrale sluis d.w.z.  dat alle energie die voor de bediening van de sluis nodig is  opgewekt wordt  door zonnecollectoren.

Pages